8 януари 2016 г.

Никой не иска да консултира с адвокат

Никой не иска да консултира с адвокат. Но идва момент в живота на всеки един-независимо дали иска или не, в който трябва да се консултира. Тук са пет полезни съвети, който гарантират едно приятно изживяване и (надявам се) успешен резултат.

1. Организирайте се. Опитайте се да създадете ясна, изчерпателна история на вашата ситуация. Вие трябва да сте сигурни, да запишете всичко, за срещата, от начало до край, в хронологичен ред. Създайте папка на съответните правни документи. Направете списък с контактите на свидетелите.
2. Опишете всичко подробно. В очите на закона, всеки детайл е от значение; всяка променлива величина има потенциал да помогне на вашия случай. Ваше задължение е да бъдете очите и ушите на адвоката, за да види цялостна картина. Дайте подробности (имена, дати, и точните инциденти) и фактическата информация по вашият случай.
3. Бъдете честни. Чисто и просто. Не лъжите. Не забравяйте, че вие ​​и вашият адвокат сте от един отбор. Бъдете готови да обясните всичко на вашият адвокат и доброто, и лошото. Така ще ви помогне с правилни съвети и насоки и гарантира възможно най-добрия резултат.
4. Попитайте за разясняване , ако чувате правен жаргон или юридическият текст. Трябва да ви бъде разяснен напълно за сте наясно с правното си положение.
5. Дръжте адвокатът информиран. Нещата може да се променят. Всеки малък детайл или развитие може е драматично и промени вашето правно положение, за добро или за лошо. Някои правни ситуации може да отнемат по-дълго време за решаване, така че е най-добре да сте в контакт с адвоката си .

Адвокатът е до вас, във всяка стъпка по пътя на вашият случай.

5 януари 2016 г.

ДЕН ПРЕДИ СВАДБАТА


         Когато наскоро си назначен на работа подписваш трудов договор и прочиташ цялата правна документния, но когато сключваш брак това е последното нещо за което мислиш. Сватбата най романтичното преживяване, но преди да кажете ДА, трябва да сте сигурни, че сте защитени от закона независимо какво се случва.Ето няколко стъпки преди да кажете ДА:
              Предбрачен договор - не е съсредоточен върху перспективата за развод и разкриване на финансовото положение на другия. В повечето случай, двойките се женят преди да са наясно с огромният ДЪЛГ на другия. Необходимо е да има цялостна картина и комбиниране на финансите в една единица, то този начин брачните партньори ще се защитят по пътя им за напред и няма да неподготвени.
Можем да ви помогнем да започнете с предбрачен договор днес.
         Промяна на името  - има няколко начина да се промените името си законно, най-простият начин е чрез брак. След като това е направено, се получава нова идентификация (например, лична карта шофьорска книжка и др..) и сигнал за всеки, който прави бизнес с вас (например, банки, кредитни карти, застрахователни компании) за новите промени.
          Сватбените договори  - съвсем естествено е да искате вашият сватбен ден да бъде перфектен, доколкото е възможно. Никога не знаете, какво може да се случи, затова е необходимо да се обезпечите със силата на договорите.
Ето, няколко договори който би трябвало да използвате за вашата сватба:
Консултантски договор за сватба
Кетъринг договор
DJ договор
Договор за фотография

Договор за видеография
Договор за услуги

   Застраховки на отговорности - местата на който се извършват сватбени тържества изискват от вас да подпишете освобождаване от отговорност.  Ако при вас е така, ви съветвам да подписите застраховка гражданска отговорност. Това ще гарантира, че ако някой се контузи на вашата сватба, вие ще имате застраховка, която да го покрие щетите. След сватбата ви, последното нещо, което ще искате да се притеснявате е плащането на медицински сметки на някой друг, или завеждане на дело.

4 януари 2016 г.

РАЗВОД, АКО СЪПРУГАТА/ЪТ Е В ЧУЖБИНАВариантите за развод са два. Първият е по исков ред. При него е необходимо е да подадете искова молба до районния съд, в която да изразите желанието си за развод и да посочите основанията, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Moжете да улесните процеса, като двамата със съпруга си изложите пред съда свое споразумение относно някои или всички последици от развода, като например упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, имуществените отношения, ползуването на семейното жилище, издръжката между вас съпрузите и фамилното име. Новият Семеен кодекс, който е в сила от 1 октомври 2009г., въведе една важна промяна при развода – съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някой от съпрузите е поискал това.

Вторият вариант е да се разведете по взаимно съгласие. В този случай съдът допуска развода без да издирва мотивите за прекратяване на брака. Необходимо е обаче да представите пред съда подписано от вас и от съпруга ви споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползуването на семейното жилище и фамилното име.

Ако, не знаете къде е съпругата/ът  ви, представлява известен проблем, но не е невъзможно да се разведете. Чл. 321, ал. 1 от новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) постановява, че в първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод, страните трябва да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини делото се прекратява. Докато ищецът има интерес делото да бъде гледано, то обикновено при ответника това не винаги е така. За да се яви, той трябва и да знае, че има насрочено заседание, а това става чрез връчването му на копие от исковата молба и приложените към нея доказателства. В ГПК има цяла глава за реда, по който става връчването на съобщения и призовки. Според нас ще е необходимо да уточните в исковата молба, че съпругът ви е в чужбина, че не знаете адреса му и да посочите последния му адрес. Добре е да се снабдите и със справка за последната му адресна регистрация в България, която да представите в съда.
            Всяко нещо в живота може да се възприема по различен начин в зависимост от човека. Дори едно разрушително събитие като развода може да се възприеме като един труден, но и важен житейски урок, като разбиране на грешки, като опознаване на себе си и като начало на качествено нов живот.

1 януари 2016 г.

Подайте заявление за отписване на стар дълг


През 2014 година всички български граждани имат законова възможност да отпишат старите си задължения, които са възникнали преди 01.01.2008г. Всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на годината.
Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.
 Може лесно чрез електронна справка да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната ви сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски електронната услуга дава достъп и до информация за това какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП.
Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, отпреди повече от пет години, може да подаде заявление, те да бъдат заличени. Става въпрос за дължими данъци към НАП, към Общината за период преди 1 януари 2008 г. Ако не направите писмено възражение, задълженията няма да бъдат автоматично заличени. 
Преди да пристъпите към подаване на заявлението, ще трябва да научите какви са вашите задължения преди 01.01.2008г. За тази цел бихте могли да подадете едно “Искане за издаване на документ”, така се казва формуляра посредством който може да направите справка за старите си задължения.Когато подавате документа за отписване с изтекла давност е добре, детайлно да опишете вашите задължения към НАП. Тоест да опишете точните месеци и сумите към тях, които искате да бъдат отписани.

6 май 2014 г.

Moята среща с Нерей

Cлънцето галеше кожата ми, изпълваше ме със спокойствие ... отпих глътка кафе...Острова ми се стори безлюден, може би защото бях чужденнка...Морето...  все така красиво и  лазурносиньо, погледа ми се спря на проницателнен, загадачен, каризматичен старец на 68 години с ослепително сини очи и бронзов загар. Носеше огърлица с малка морска звезда слънчевите лъчи сякаш изкряха от нея, дънки които  сливаха морето и небето и снежнобяла тениска с  рисунка на дъга.
Предсказател, мъдрец или старогръчки бог – тези мисли превожиха съзнанието ми ...морето се отразяваше в очите му, всяко негово движение бе спокоино и красиво.
-          Казвам се Нерей – той протегна ръка.
-          Tова е един от любимите ми плажове.
Усмихнах се... от митологията знаех, че именно тои един от божествата заобикалящи великия Зевсов брат Посейдон. Нерей, е знаел  всички съкровени тайни на бъдещето за него са чужди лъжата и измамата. Откривал е  истината за богове и смъртни, опитният старец е давал мъдри съвети. Имал е петдесет прекрасни  и божествени дъщери.  Те весело лудували всред морските вълни, хванати  за ръце, една след друга изплавали от морската бездна и заигравали хоро на брега под звуците на тяхната нежна песен, подобна на тихия плясък на морето, то ставало  тихо и спокойно.Нереидите покровителствували  мореплавателите и им осигурявали щастливо плаване. Те бдяли  над него денем и нощем.
Чудесна усмивка озари лицето му
 – Знам името ти ...
 Усмихнах се ведро и подадох ръката си, някъде в интернет бях попаднах на саит ‘Какъв си бил в предишния си живот?’ от там знаех, че 1050 г. съм била мореплавател, а по късно строител на пътища, мостове и пристанища. В сегашният живот се страхувах от нови пространства и не можех да изградя собсвения си живот.. Питах се колко съдбовни урока са ни нужни...Погледнах Нерей, четеше мислите ми очите му бяха изпълнени с тъга и съжаление.
-          Хората вечно тичат, към някаква измислена страна на живота, мислят си, че тя ще реши всичките им проблеми и ще изпълни живота им с любов, радост и щастие. Често казват, щом постигна това ще бъда щастлив.Забравят, че щастието е в този миг и просто трябва да отворят очи и да се наслаждават на грандиозното приключение живот.Щастието не е път или място на което отиваш, а вътрешното състояние което сам създаваш.
-          От къде идваш ? – попитах с любопитсво.
Той погледна към морето и гордо заяви:
-          От там, това е моят дом
-          Интересно – отговорих незнаех какво друго да кажа.
-          Виж живота си, прилича на лунапарк купила си от клоуна балони – сини, розови, червени, зелени държиш ги в ръката си. Можем да им сложим други имена – провален брак, неуспешна кариера, непрограмирани деца и вечно сърдитите приятели  всичко това е едно неуспешно държане на нещата в живота ти.Безкрайнно много обвинения към себе си, към другите те превръщат в жертва носят много лична болка и тъга.Обвиненията, съмненията са като буря в живота ни, те ни връхлитат, а ние сме длъжни да ги покорим.Страхуваш се да се навлезеш в себе си и да отвориш себе си за любовта в живота си.Минало, настояще, бъдище всичко това е един перфектен план. Истории от миналото, всеки ги има... трябва да еволюираме от тях, добри или лоши трябва да се откажем от вградените ни представи за това как изглежда живота и тогава ще бъдем щастливи. Вярата трябва да победи страховете ни, борбата, упорстството, усилията които полагаме ни носят прекалено много деиствие и недостатъчно съществуване.Прекалено много анализи, тревоги и това те разделя от живота и това което искаш бяга от теб.Бъди по смела в живота си!
Усетих топлината на слънчевите лъчи върху себе си, изпитах тъга и желание за промяна в живота ми... и забелязах  страниците на списанието което четях „ Ева " отворени на следния цитат  на Хелън Келър ‘Песимистът никога не отрива тайните на звездите, не прекосява морето до непозната земя и не разкрива нови пространства...’
 Когато вдигнах поглед Нерей беше тръгнал към морето, потопи се, влезе навътре и заплува с изящни движения, докато го наблюдавах се наслаждавах на мига, на срещата ми с него, нещо дълбоко в мен болезнено започна да се променя...И, кой знае защо се разплаках.

4 март 2014 г.

„ Богаташки ” термостат
Повечето хора живеят живота си на автопилот, правейки неща без да се замислят за тях. Една пословица гласи „ Ако продължавате да правите това, което винаги сте правили, просто ще получите от това което имате.”
Преди известно време Донълт Тръмп имал дълг от един милиард долара.Един от банкерите който бил изпратен, да иска да бъдат върнати парите, ми разказа как всъщност протекла срещата.Макар че били дошли да закрият компанията, Тръмп ги поканил много стилно и започнал да ги убеждава да му дадат отсрочка, за да върне парите.Те се съгласили при условие, че ще намали рязко своите разходи.
Тръмп отказал! Казал им, че ако искат да им върне парите, трябвало да го подкрепят в подържането на стила на живот, с които е свикнал.Той настоявал да му бъдат „отпуснати” стотици хиляди долара месечно и да има пълен достъп до частните си самолети – с две думи да продължава да живее така както му харесва.За срок от една година той не само върнал дълга си към банките, но също така имал приход от стотици милиони долари.
Неговият термостат бил нагласен на такива висока степен, че просто не му позволявал да има по – малко за каквото и да било по дълъг период от време...Ето защо разликата между хората, мислещи като богаташи и хората, мислещи като бедняци, не може да бъде измервана със сумата, която имат в банката – тя се измерва със сумата, която е в тяхното съзнание смятана за естествена и нормална...Докато активно не препрограмирате съзнанието си, вашето минало ще бъде отличен индикатор на вашето бъдеще.
 „ Аз ще те направя БОГАТ ”  - Пол Маккена

" Съвършен факт "

Fait accompli (фетакомпли) е френски израз и означава съвършен факт.Много по лесно е да получиш прошка  за определено действие, отколкото да искаш разрешение.
Кога използваме -  Fait accompli:
Когато сме изпратили документ удостоверяващ плащане, за  по- малко от уговорената сума  и на гърба му сме изписали „ потвърдено пълно изплащане“.
Много, често при преговори когато едната страна предлага на другата да приеме уговореното, вместо да си прави труда да открие ново договаряне.
Когато са ни взели повече пари  при джиросване, по лесно да изпишете на гърба ( платено напълно) отколкото да оспорвате станалото.
В Калифорния  Fait accompli се използва в автосервизите, поправят ти колата без да искат твоето разрешение за това  и смятат, че си безсилен - защото колата вече е поправена  могат да я задържат докато платиш. ( в някой щати има приети закони против това)
 Понякога  „ Съвършеният  факт  „ може да бъде и опасен и скандален.И  ти се налага да се  усмихнеш на човека, които ти го поднася.
 Преди време дадох на заем на близък приятел  малък телевизор, тои  го беше заложил … След  време ми изпрати квитанция на фирмата и бележка: „ Скъпа Тони, съжалявам за станалото, но ми трябваха пари за съдбовна среща …а нямах. Нека станалото , ти бъде за урок, никога не се доверявай на никого.“
Неговата безочливост толкова ме смая и развесели, че му простих.