8 януари 2016 г.

Никой не иска да консултира с адвокат

Никой не иска да консултира с адвокат. Но идва момент в живота на всеки един-независимо дали иска или не, в който трябва да се консултира. Тук са пет полезни съвети, който гарантират едно приятно изживяване и (надявам се) успешен резултат.

1. Организирайте се. Опитайте се да създадете ясна, изчерпателна история на вашата ситуация. Вие трябва да сте сигурни, да запишете всичко, за срещата, от начало до край, в хронологичен ред. Създайте папка на съответните правни документи. Направете списък с контактите на свидетелите.
2. Опишете всичко подробно. В очите на закона, всеки детайл е от значение; всяка променлива величина има потенциал да помогне на вашия случай. Ваше задължение е да бъдете очите и ушите на адвоката, за да види цялостна картина. Дайте подробности (имена, дати, и точните инциденти) и фактическата информация по вашият случай.
3. Бъдете честни. Чисто и просто. Не лъжите. Не забравяйте, че вие ​​и вашият адвокат сте от един отбор. Бъдете готови да обясните всичко на вашият адвокат и доброто, и лошото. Така ще ви помогне с правилни съвети и насоки и гарантира възможно най-добрия резултат.
4. Попитайте за разясняване , ако чувате правен жаргон или юридическият текст. Трябва да ви бъде разяснен напълно за сте наясно с правното си положение.
5. Дръжте адвокатът информиран. Нещата може да се променят. Всеки малък детайл или развитие може е драматично и промени вашето правно положение, за добро или за лошо. Някои правни ситуации може да отнемат по-дълго време за решаване, така че е най-добре да сте в контакт с адвоката си .

Адвокатът е до вас, във всяка стъпка по пътя на вашият случай.

5 януари 2016 г.

ДЕН ПРЕДИ СВАДБАТА


         Когато наскоро си назначен на работа подписваш трудов договор и прочиташ цялата правна документния, но когато сключваш брак това е последното нещо за което мислиш. Сватбата най романтичното преживяване, но преди да кажете ДА, трябва да сте сигурни, че сте защитени от закона независимо какво се случва.Ето няколко стъпки преди да кажете ДА:
              Предбрачен договор - не е съсредоточен върху перспективата за развод и разкриване на финансовото положение на другия. В повечето случай, двойките се женят преди да са наясно с огромният ДЪЛГ на другия. Необходимо е да има цялостна картина и комбиниране на финансите в една единица, то този начин брачните партньори ще се защитят по пътя им за напред и няма да неподготвени.
Можем да ви помогнем да започнете с предбрачен договор днес.
         Промяна на името  - има няколко начина да се промените името си законно, най-простият начин е чрез брак. След като това е направено, се получава нова идентификация (например, лична карта шофьорска книжка и др..) и сигнал за всеки, който прави бизнес с вас (например, банки, кредитни карти, застрахователни компании) за новите промени.
          Сватбените договори  - съвсем естествено е да искате вашият сватбен ден да бъде перфектен, доколкото е възможно. Никога не знаете, какво може да се случи, затова е необходимо да се обезпечите със силата на договорите.
Ето, няколко договори който би трябвало да използвате за вашата сватба:
Консултантски договор за сватба
Кетъринг договор
DJ договор
Договор за фотография

Договор за видеография
Договор за услуги

   Застраховки на отговорности - местата на който се извършват сватбени тържества изискват от вас да подпишете освобождаване от отговорност.  Ако при вас е така, ви съветвам да подписите застраховка гражданска отговорност. Това ще гарантира, че ако някой се контузи на вашата сватба, вие ще имате застраховка, която да го покрие щетите. След сватбата ви, последното нещо, което ще искате да се притеснявате е плащането на медицински сметки на някой друг, или завеждане на дело.

4 януари 2016 г.

РАЗВОД, АКО СЪПРУГАТА/ЪТ Е В ЧУЖБИНАВариантите за развод са два. Първият е по исков ред. При него е необходимо е да подадете искова молба до районния съд, в която да изразите желанието си за развод и да посочите основанията, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Moжете да улесните процеса, като двамата със съпруга си изложите пред съда свое споразумение относно някои или всички последици от развода, като например упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, имуществените отношения, ползуването на семейното жилище, издръжката между вас съпрузите и фамилното име. Новият Семеен кодекс, който е в сила от 1 октомври 2009г., въведе една важна промяна при развода – съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някой от съпрузите е поискал това.

Вторият вариант е да се разведете по взаимно съгласие. В този случай съдът допуска развода без да издирва мотивите за прекратяване на брака. Необходимо е обаче да представите пред съда подписано от вас и от съпруга ви споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползуването на семейното жилище и фамилното име.

Ако, не знаете къде е съпругата/ът  ви, представлява известен проблем, но не е невъзможно да се разведете. Чл. 321, ал. 1 от новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) постановява, че в първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод, страните трябва да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини делото се прекратява. Докато ищецът има интерес делото да бъде гледано, то обикновено при ответника това не винаги е така. За да се яви, той трябва и да знае, че има насрочено заседание, а това става чрез връчването му на копие от исковата молба и приложените към нея доказателства. В ГПК има цяла глава за реда, по който става връчването на съобщения и призовки. Според нас ще е необходимо да уточните в исковата молба, че съпругът ви е в чужбина, че не знаете адреса му и да посочите последния му адрес. Добре е да се снабдите и със справка за последната му адресна регистрация в България, която да представите в съда.
            Всяко нещо в живота може да се възприема по различен начин в зависимост от човека. Дори едно разрушително събитие като развода може да се възприеме като един труден, но и важен житейски урок, като разбиране на грешки, като опознаване на себе си и като начало на качествено нов живот.

1 януари 2016 г.

Подайте заявление за отписване на стар дълг


През 2014 година всички български граждани имат законова възможност да отпишат старите си задължения, които са възникнали преди 01.01.2008г. Всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на годината.
Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.
 Може лесно чрез електронна справка да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната ви сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски електронната услуга дава достъп и до информация за това какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП.
Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, отпреди повече от пет години, може да подаде заявление, те да бъдат заличени. Става въпрос за дължими данъци към НАП, към Общината за период преди 1 януари 2008 г. Ако не направите писмено възражение, задълженията няма да бъдат автоматично заличени. 
Преди да пристъпите към подаване на заявлението, ще трябва да научите какви са вашите задължения преди 01.01.2008г. За тази цел бихте могли да подадете едно “Искане за издаване на документ”, така се казва формуляра посредством който може да направите справка за старите си задължения.Когато подавате документа за отписване с изтекла давност е добре, детайлно да опишете вашите задължения към НАП. Тоест да опишете точните месеци и сумите към тях, които искате да бъдат отписани.