1 януари 2016 г.

Подайте заявление за отписване на стар дълг


През 2014 година всички български граждани имат законова възможност да отпишат старите си задължения, които са възникнали преди 01.01.2008г. Всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на годината.
Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.
 Може лесно чрез електронна справка да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната ви сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски електронната услуга дава достъп и до информация за това какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП.
Ако имате неплатени данъчни, или осигурителни задължения, отпреди повече от пет години, може да подаде заявление, те да бъдат заличени. Става въпрос за дължими данъци към НАП, към Общината за период преди 1 януари 2008 г. Ако не направите писмено възражение, задълженията няма да бъдат автоматично заличени. 
Преди да пристъпите към подаване на заявлението, ще трябва да научите какви са вашите задължения преди 01.01.2008г. За тази цел бихте могли да подадете едно “Искане за издаване на документ”, така се казва формуляра посредством който може да направите справка за старите си задължения.Когато подавате документа за отписване с изтекла давност е добре, детайлно да опишете вашите задължения към НАП. Тоест да опишете точните месеци и сумите към тях, които искате да бъдат отписани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар