8 август 2012 г.

Ние разполагаме с тази ВЛАСТ...


Ницше казва „ властта и удоволствието са тясно обвързани „ .
Властта носи удоволствие.
Удоволствието поражда чувство на власт.
ПОГЛЕДНЕТЕ СОБСТВЕНИЯ СИ ЖИВОТ.
Когато ДЕЙСТВАТЕ С пълни сили, разкривате способностите си, вие сте ВЛАСТНИ и сякаш не може да сбъркате.
ЩАСТИЕТО СЕ УСМИХВА НА ПОДГОТВЕНИЯ.
НО, СЪЩЕСТВУВАТ ПЕТ ВИДА ВЛАСТ, КОЯ БИХТЕ ИЗБРАЛИ ВИЕ?

ВЛАСТ НА ОБИЧТА И УВАЖЕНИЕТО
тази власт зависи от това колко ви харесват останалите хора около вас, колко ви обичат и вярват.Макиавели „ владетелят „ е казал, че е по безопасно да се боят от вас, вместо да ви обичат това е по безопасно и дава повече сигурност има голяма разлика от това дали се боят от теб или те мразят...

ВЛАСТ НА МОРКОВА
с тази власт ние манипулираме останалите като им раздаваме „ награди ”.

ВЛАСТ НА ТОЯГАТА
или на принудата, тя идва от това да размахаме тоягата и да заплашваме другите, тя понякога е сведение за друг човек с което разполагаме...

ВЛАСТ НА ЕКСПЕРТА
 се проявява се криза, това са вашите специални умения или сведения, ставаме внезапно търсен и скромно приемаме това което ни се полага.Все едно аз съм човек от УОЛСТРИЙТ който разполага с най ценната информация, която ще му даде власт над другите...В средновековието придворният шут, бил информиран за цялото кралство защото смятайки го за глупак, всички говорили най - свободно пред него.

ВЛАСТ НА ПОЛОЖЕНИЕТО
всеки от нас издава команди и изисква това от другите, тази власт произтича и зависи от другите.

В търсенето си на власт, ние използваме тези три неща:

ОТСТЪПЛЕНИЕ  когато това е невъзможно се оттегляме като костенурка в корубата си, като ефективна защитна стратегия.

ПОДЧИНЕНИЕ  неспособни да избягаме ние се предаваме, подкрепяме безусловно с надеждата, че ще изберат друг вместо нас.

ТЪРСЕНЕ НА ОБИЧ изолирани от жестокият свят се обвързваме с хора които искрено ни обичат и уважават.

ВСЯКА ВЛАСТ зависи от колата която карате, ключа който завъртате, работата която работите, бюрото върху което седите в момента и то не струва пет пари, защото все ще се намери някой който да ви го отнеме...

Затова ни учат, да отхвърляме всяка мисъл за власт, защото ВЛАСТТА е да разсъждаваме самостоятелно..., а кого е удобно това...?


Няма коментари:

Публикуване на коментар