6 август 2012 г.

Право на обезщетение при отмяна на полет


Ако пътувате със самолет до държава от Европейската общност, но полетът ви бъде отменен, можете да получите обезщетение с предварително определен размер. При отмяна на полет пътниците могат при определени условия да искат, наред с обезщетението за претърпените имуществени вреди, и за неимуществени вреди, съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност.
Регламентът за обезщетяване и помощ на пътниците при въздушен транспорт предвижда, че при отмяна на полет пътниците могат да получат обезщетение в предварително определен размер между 250 евро и 600 евро. Когато авиокомпания, установена в друга държава членка, откаже да изплати посоченото обезщетение заради отменен полет в рамките на Общността, е интересен въпросът дали  пътниците могат да се позоват на общностния регламент и да сезират, освен съда, в чийто район се намира седалището на тази компания, още и друга юрисдикция на държава членка. Услугите, чието предоставяне отговаря на изпълнението на задълженията по договор за превоз по въздух на лица, всъщност са регистрирането, качването и посрещането на пътниците на борда на самолета в мястото на излитане, уговорено в съответния договор за превоз, излитането на самолета в предвидения час, превоза на пътниците и на техния багаж от мястото на излитане до мястото на пристигане, обслужването им по време на полета и на последно място, слизането им от борда на самолета в условията на сигурност в място на приземяване и в часа, уговорени в този договор. Единствените места, които имат пряка връзка с тези услуги и са свързани с предмета на договора, са мястото на излитане и мястото на пристигане на самолета (местата, които са уговорени в съответния договор за превоз, сключен само с една авиокомпания, която е действителният превозвач).
Ето защо искането за обезщетение заради отмяна на полет може да се предяви по избор на съответния пътник пред съда, в чийто район се намира мястото на излитане или мястото на пристигане. Стойността на обезщетението зависи от километрите на пропадналото пътуване. Ако пътуващият има застраховка, може да се надява и на обезщетение от застрахователя. В този случай платените от авиокомпанията средства се приспадат и разликата от обезщетението му се дава.
       Регламентът, уреждащ обезщетяването на пътниците във въздушния транспорт предвижда стандартизирани мерки при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. В регламента се уточнява обаче, че същият се прилага без да се засягат правата на пътника за допълнително обезщетяване.Сред предвидените в регламента стандартизирани мерки в случай на отмяна на полет е възможността на пътниците да искат:
  • възстановяване стойността на билетите; или
  • премаршрутиранe.
      Освен това, докато чакат по-късен полет, авиокомпанията трябва да им осигури съответни грижи (например настаняване в хотел, храна, напитки и телефонни обаждания).
Накрая, когато полетът е отменен без или с много кратко предупреждение и не са налице извънредни обстоятелства, пътниците имат право и на обезщетение в предварително определен размер, който зависи от разстоянието на планирания полет.„Отмяна“ трябва да се тълкува в смисъл, в който самолетът е излетял, но по някаква причина е бил принуден след това да се върне на летището на излитане, откъдето неговите пътници са били пренасочени към други полети.Първоначално предвиденият полет не може да се счита за извършен, когато самолетът е излетял, но след това се е върнал в летището на излитане без да е достигнал определения в маршрута краен пункт на пристигане.
Допълнително обезщетяване е условия обезщетение за неимуществената вреда, причинена от неизпълнението на договора за въздушен превоз.То е начин пътниците да бъдат обезщетени за цялата имуществена и неимуществена вреда, която са претърпели поради неизпълнението от въздушния превозвач на неговите договорни задължения, и то при условията и ограниченията, предвидени в Конвенцията от Монреал или в националното право.
Когато даден превозвач не изпълни задълженията за помощ (възстановяване стойността на билета или премаршрутиране към крайния пункт на пристигане, поемане на разходите за прехвърляне от летището на пристигане до летището, за което е направена резервацията) и за поемане на дължимите съгласно регламента разходи (за храна и напитки, настаняване в хотел и телефонни обаждания), пътниците във въздушния транспорт могат да упражнят правото си на обезщетяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар